Verhaal

Overstroming 1916 - Onder Water 1

Onder water (1) - Zuiderzeegebied

Fallback Image Profiel Harm Boerma

Welke gebieden stonden bij de overstroming van 1916 onder water?

Ondergelopen gebieden langs Zuiderzee 1916

Ondergelopen gebieden langs de Zuiderzee 1916

Het door Rijkswaterstaat opgestelde 'Verslag over den stormvloed van 13 en 14 januari 1916' bevat een kaart van de overstroomde gebieden langs de Zuiderzee. De gekleurde gebieden kwamen als gevolg van deze stormvloed onder water te staan. De groen ingekleurde gebieden viel dat lot vaker ten deel, namelijk bij een stormvloed van 1.50 meter + M.V (= middelbare vloed). In januari 1916 stonden daarnaast ook de rood ingekleurde stukken onder water. In totaal zo’n 69.000 hectare, dat is bijna 140.000 voetbalvelden.
Met name de Anna Paulownapolder in de kop van Noord Holland, Waterland, Eemland en de aangrenzende polder Arkemheen in Gelderland, Noordwest Gelderland en Noordwest Overijssel kregen de stormvloed over zich heen.

Overstroming 1916, Volendam (bron: collectie Volendams Museum)

Overstroming 1916, Volendam (bron: collectie Volendams Museum)