Verhaal

Aartje Koninginnetje

Tijdens de stormnacht van januari 1916 was Aaltje de Graaf hoogzwanger.

Arie Arie ter Beek

Samen met haar man, Peter Vedder, en de kinderen, was ze naar de zolder gevlucht. Toen begonnen de weeën. De vroedvrouw, juffrouw Lindhout, werd met een roeiboot door het woest kolkende water opgehaald. Zij moest door het raampje boven de voordeur naar binnen klimmen. Drie uur later beviel Aaltje van een meisje. Ze noemden haar Aartje.

Aartje Koninginnetje

Vlak na de ramp bezocht koningin Wilhelmina Spakenburg en hoorde van de geboorte van Aartje tijdens de storm. Ze bood aan Aartje aan te nemen als haar petekind. Koningin Wilhelmina zond het gezin 50 gulden om voor het meisje een wieg en babyuitzet te kopen. Dit werd dankbaar aanvaard. In het dorp stond Aartje voortaan bekend als Aartje Koninginnetje. Op verzoek van de koningin werd haar naam in 1921 gewijzigd in Wilhelmina Aartje.