Verhaal

Reddingstation Enkhuizen sinds 1944 met verschillende boten actief.

Toch was er voor 1944 ook al een reddingsboot actief in Enkhuizen.

20130907_151629.jpg Corry Blok-Plas

Dit verhaal gaat over de grote reddingsboten. Naast deze zogenaamde "grote" reddingsboten worden er ook nog kleine snelle boten ingezet.

De President Steijn in de Oosterhaven van Enkhuizen

De "President Steijn" uit Scheveningen in de Oosterhaven.

De bovenstaande foto dateert vanuit de tweede wereldoorlog. In 1944 kreeg Enkhuizen zijn eigen reddingstation. In die eerste jaren tot 1948 deden er verschillende boten dienst in Enkhuizen, afdankertjes van de stations langs de Noordzee met klinkende namen als: Albatros, C.A.A. Dudok de Wit, Prins Bernhard en de President Steijn. Op de foto herkennen wij, naast enkele hoge heren (met de hoeden) van de toen nog NZHRM, de Enkhuizer bemanningsleden: Bouk Jeltes, Dick Lub, Siem Lub, en achterop Klaas Steen en Jan Smith. Mannen van het eerste uur. Bouk Jeltes was de eerste schipper maar ook Jan Smith en Dick Lub hebben in latere jaren deze functie vervuld. Misschien ter vermaak van de hoge heren maakte de boot een rondje door de Oosterhaven van Enkhuizen of zal daar ook de officiële ligplaats zijn geweest? De vlag met het Rode Kruis moest tijdens de oorlog goed zichtbaar zijn om aanvallen van de Duitsers te voorkomen.

Maar de "President Steijn" was dus niet de eerste reddingsboot van Enkhuizen. Al in 1825 werd een verzoek bij de NZHRM gedaan om een reddingsboot in Enkhuizen te stationeren. Het verzoek werd niet ingewilligd omdat de NZHRM niet wilde dat de reddingsboot gebruikt zou worden om gestrande schepen van het Enkhuizer Zand af te halen. Veel boten liepen namelijk vast (ja toen ook al!) op het beruchte Enkhuizer Zand en het vlot trekken vond men een taak van particuliere bergers.
In 1866 strandde er echter een schip waarbij de hele bemanning verdronk. Toen werd er toch een reddingsboot met wagen, een afdankertje uit Terschelling, aan de gemeente Enkhuizen aangeboden. Met deze boot werd in december 1869 de eerste redding verricht. Bemanning en passagiers van de stoomboot "Leeuwarden" werden gered. De gemeente moest echter voor het onderhoud zorgen van de al oude boot en het was ook moeilijk om bemanning te krijgen. De boot raakte in verval - de krant schreef zelfs dat de boot niet te redden viel! - en in 1877 werd het reddingstation Enkhuizen opgeheven.

De K.F. Sluys

De " K.F. Sluys" in de haven van Enkhuizen.

In april 1948 werd de "K.F. Sluys" in de vaart genomen. Op de boot staan nog de letters NZHRM. In 1991 werd de naam gewijzigd in KNRM. Vanwege de openingsvaart zijn er naast de bemanning diverse hoogwaardigheidsbekleders aan boord. Tegenwoordig zouden wij zeggen (te) veel Bobo's! In 1956 werd Jan Smith de schipper. De K.F. Sluys lag vele jaren afgemeerd aan de Dijk tegenover de (oude) werf.

De Spaanderbank.

De "Spaanderbank".

In december 1971 kwam de "Spaanderbank" naar Enkhuizen. Deze boot kreeg na de Dijk haar vaste ligplaats aan de hoofdsteiger in de Compagniehaven. Dick Lub, ook een man van het eerste uur, was vele jaren schipper op deze boot. Hij werd bij zijn afscheid in 1981 opgevolgd door Simon Koopman, die helaas al in 1985 plotseling overleed.

Watersport reddingsboot.jpg

De "Watersport".

In 1997 was het hoog tijd voor weer een modernere boot. De "Watersport" kwam naar Enkhuizen. In 2009 kreeg deze boot een nieuwe ligplaats aan het Krabbersgat met een gloednieuw eigen station. Nu is Ed Koopman, de zoon van Simon, de schipper met daarnaast maar liefst vijf plaatsvervangende! Alle genoemde schippers waren visserman van beroep maar de volgende zal geen visserman meer zijn. Die zijn schaars geworden langs het IJsselmeer.

Nog een opmerkelijke ontwikkeling:
In 1978 waren er slechts vier motorreddingboten langs het IJsselmeer gestationeerd. Alleen bij de plaatsen: Hindeloopen, Lemmer, Urk en Enkhuizen. Tegenwoordig zijn dat er elf en nog drie op de randmeren! De pleziervaart is in die jaren enorm toegenomen maar de apparatuur, zoals radar en GPS, ook. Toch verkeren schepen vaker in nood en wordt er veel vaker uitgevaren ................

Lees ook: Stoere jongens, ferme knapen! en Eerbetoon voor de mannen van het reddingswezen.


foto's: archief mevr. R. Lub.
bron: art. van december 1989 Enkhuizer Streekblad, NHD van juli 1978, reddingstaion Enkhuizen.