Verhaal

Het raadsel van het wapen van Urk

20130907_151629.jpg Corry Blok-Plas

Een schelvis siert het wapen en de vlag van Urk maar in het Urker volkslied komt de schelvis niet voor.

wapen 4.jpg

Hoewel de gemeente Urk nooit stadsrechten heeft gekregen, heeft het wel een eigen wapen, dat in 1819 toegekend werd door de Hoge Raad van Adel. In die tijd behoorde het eiland Urk tot de provincie Noord-Holland. Dit bleef zo tot 1950. Daarna hoorde Urk tot 1986 bij de provincie Overijssel en sinds 1986 bij Flevoland. Het doet een beetje denken aan een hete aardappel die doorgeschoven wordt maar daarmee doe ik Urk geen recht.

Urk is van oudsher een vissersgemeente en heeft nog steeds de grootste vissersvloot van Nederland en een hele grote aan de visserij verwante industrie. Het zal dan ook niet verbazen dat het wapen blauw is als teken van de zee en daarop afgebeeld een vis. Niet zomaar een vis maar een schelvis in zilvertinten! Waarom dit een schelvis is, is echter minder duidelijk want in die tijd visten de Urkers wel maar niet zozeer op schelvis. Hoe mijn Urker hulp-reporter, Otto van de Berg, ook zijn best heeft gedaan, over het waarom van de schelvis kon hij niets vinden. 

Erg blij lijken de Urkers niet te zijn met dit wapen want het is op Urk nauwelijks te vinden. Na grondig speurwerk wordt door Otto van de Berg slechts één exemplaar aangetroffen en wel buiten bij de ingang van het nieuwe gemeentehuis op Urk. De vorm van de schelvis wijkt op dit wapen af van het originele exemplaar, zoals afgebeeld in de geschriften van de Hoge Raad van Adel. Zie de foto boven het verhaal.

wapen 3 (3).jpg

het wapen bij het gemeentehuis

De schelvis vinden wij eveneens  terug in de vlag van Urk. Weer op een blauwe ondergrond maar met langs de boven en onderkant twee smalle horizontale banen van rood en wit. Zo leidt dit tot het rood, wit blauw van onze nationale driekleur. Bij raadsbesluit van april 1968 werd vastgesteld dat deze vlag de officiële gemeentelijke vlag is.

De vlag is wel gemakkelijk te vinden op Urk waar hij op diverse schepen wappert. Ook bij het gemeentehuis hangt de vlag in top.

vlag 1 (2).jpg

Naast een eigen vlag en wapen heeft Urk een eigen volkslied. Het is opvallend dat in dit lied de visserij niet uitvoerig wordt bezongen. Het blijft bij: “Vlijtig in de visserij”. De betekenis van een “Soetendal” is mij niet helemaal duidelijk. Maar het feit dat er op Urk een snoepwinkel met die naam is, wijst op iets dat bijzonder lekker is. En daarom willen de Urkers er graag blijven. Hieronder staat  de hele tekst in zowel het Nederlands als in het Urkers.

 

 

Waar al meer dan duizend jaren

in de zee een heuvel stond

rustig in de woeste baren

daar is mijn geboortegrond

Opgewekt is er het leven

De bewoners zo gastvrij

Warm van hart en gul in 't geven

Vlijtig in de visserij

Maar nu ligt het tussen dijken

't IJsselmeer aan d' ene kant

En daar waar de zee moest wijken

't Wijd en vruchtbaar polderland

Oude zeden zijn verdwenen

Klederdracht raakt in verval

Maar het geldt nog als voorhenen

Urk dat is een soetendal

Wie er is die blijft er al

 

 

Waor al maar dan duzed jaoren

In de zie een uvel stot

Rustig in de woeste baoren

Daor is meen gebeurtegroend.

Opgewekt is ur ut leven

De bewoeners zo gastvrij

Warm van arte in gul in 't gieven

Neuver in de visserije

Maar nou legt ut tussen dikken

't IJsselmeer an d' iene kaant

In daor waor de zie mos wikken

't Wijd in vruchtbaor polderlaand

Ouwe zieden binnen verdwienen

Kliederdracht raakt in verval

Maar ut geldt nog as vor-ienen

Urk dat is een soetendal

Wie er is die blift er al

 

Het Urker volkslied wordt gezongen tijdens de jaarlijkse aubade op Koningsdag en bij andere officiële gelegenheden. De tekst is geschreven door de bekende Urker schoolmeester Tromp de Vries. Hij schreef ook het gedicht bij het vissersmonument op Urk. Zie ook Na 47 jaar terug op Urk.  Andere gedichten van zijn hand zijn geplaatst bij het monumentje over de Ommelebommelesteen, zie Ommelebommelesteen en het monument van de IJsvlet, zie De IJsvlet van Urk.

Wie het volkslied wil horen hier hier klikken. Het lied wordt gezongen door de Urker groep Leuster.

 

Bron: Wikipedia, O. v.d. Berg, lied: Youtube

Foto’s: O. v.d. Berg en auteur.