Verhaal

Hindeloopen een Friese stad aan het IJsselmeer

Zoek de tien verschillen

Fallback Image Profiel Vincent Erdin

Het beeld van een stilstaande tijd zouden we misschien wel eens willen maar is niet realistisch. Ook in Hindeloopen verandert de sky line.

Hindeloopen

De foto uit de Collecte van het Zuiderzeemuseum is net 65 jaar oud. De beeldbepalende gebouwen zijn de kerk in het midden en het stadhuis, het hoge gebouw met de versierde kap op de schoorsteen, van de voormalige gemeente Hindeloopen rechts.

Dat was Hindeloopen, een kleine stad in het zuidwesten van Friesland aan het IJsselmeer. Hindeloopen was een behoorlijk compacte stad: veel woningen en boerderijen op een klein oppervlak. De grens van de bebouwing moet al in het midden van de 19e eeuw zijn bereikt. Een grens die hoofdzakelijk werd bepaald door het aanwezige water: IJsselmeer en Yndyk. Na 1954 verandert de contour langzaam maar zeker. De kerktoren en het voormalige stadhuis zijn nog steeds zichtbaar. Al is het even zoeken naar de schoorsteen van dat stadhuis, die steekt nog net boven de bebouwing die er tussen 1954 en plus minus 1980 bij is gekomen. De grote schuur rechts van de bomen naast de kerktoren is van de Skiphelling, en verder zijn er woningen verrezen op wat op de zwart/wit foto nog gewoon de Stadsweide was.

Nog een belangrijk verschil op beide afbeeldingen is de dijk. Op de kleurenafbeelding is de dijk langs het IJsselmeer al een paar keer op Deltahoogte gebracht en daardoor behoorlijk wat hoger dan op de zwart/wit afbeelding. En verder is het water verdwenen dat zo prominent in beeld is, bij de Suderseewei is dat afgedamd en dicht gemaakt. Op andere plaatsen is er nog water zoals langs de Yndyk en binnen de nieuwbouw zijn ook slootjes; Hylpers (Hindeloopers) willen graag met een bootje het water op. Het beeld van bebouwing aan het water zoals meer foto's in de Collectie van het Zuiderzeemuseum laten zien blijft daardoor in tact.

Op de onderste foto is wat meer ingezoomd op de omgeving direct naast de kerk. Daar zijn in de jaren 70 enkele straten verrezen. Een geluk bij een ongeluk is dat Hindeloopen vooral uitbreidingen kent en geen inbreidingen. Er is in de oude kern nauwelijks iets gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. De straatjes zijn allemaal nog even smal en de woningen zoals die er medio 1954 stonden staan er bijna allemaal nog steeds. Dat maakt een bezoek aan Hylpen (Hindeloopen) best aantrekkelijk zeker op een hoogzomerse dag.

Hindeloopen staat ook bekend om de fraaie klederdracht. In het straatbeeld niet meer te zien maar in de twee musea die de stad kent wordt de dracht nog getoond. Het aardige is dat er in een van de straatjes nog een winkel aan de Nieuwstad (Niinstee) is te vinden die de originele stof voor de dracht verkoopt. Een kleine naamsverandering moet de nering positief onder de aandacht brengen. Anno 1954 zou het nog een stoffenzaak zijn maar nu is het een atelier, en waarom ook niet. Je verkoopt iets ambachtelijks en origineels een beetje trots zijn op de koopwaar mag best. Nu keert de stof vaker terug in een zelfgemaakte quilt, servet of iets anders dan in de klederdracht. De straatnaam: Nieuwstad is tegelijkertijd een aanwijzing dat er rond 1800 al een stadsuitbreiding heeft plaatsgevonden. 

Hindeloopen

Hindeloopen