Schoklandse geschiedenis

Werk mee aan het nieuwe boek van Eva Vriend

Fallback Image Profiel Site Administrator

De Flevolandse schrijfster Eva Vriend buigt zich voor een nieuw historisch boek over de woelige geschiedenis van Schokland. Ze is daarvoor op zoek naar de nazaten van de ruim 600 Schokkers die in het midden van de negentiende eeuw van de overheid het eiland in de Zuiderzee moesten verlaten.

Schokland en zijn bewoners weerstonden decennialang het dreigende water. Er woonden 12.000 jaar geleden al mensen. In 1859 vond de overheid dat niet meer verantwoord, niet alleen vanwege het dreigende water maar ook vanwege de armoede onder de bewoners. Schokland werd uiteindelijk in 1942 onderdeel van de Noordoostpolder.

Eva Vriend schreef al eerder boeken over de geschiedenis van Flevoland, zoals Het Nieuwe Land en Eens ging de zee hier tekeer. Ze wil nu een boek schrijven over Schokland, en hoe het de families die er woonden is vergaan. "De eerste generatie is vooral in gemeenten rond de toenmalige Zuiderzee gaan wonen", zegt Vriend. ''De tweede generatie woonde daar ook nog maar daarna zijn ze zich meer gaan verspreiden."

Grootouders
Vriend is op zoek naar de vierde generatie; mensen die nu rond de 80 jaar en ouder zijn. "Zij hebben dus hun grootouders nog horen vertellen over het leven op Schokland. Daarom is het heel erg interessant om deze groep te spreken." De schrijfster heeft in eerste contacten al kunnen vaststellen dat de band met Schokland altijd groot is gebleven.

Het nieuwe boek moet in 2024 klaar zijn.

Wij willen je vragen om, als je een nazaat bent van 1 van de ruim 600 Schokkers die van het eiland af moest, en als je wilt meewerken aan het boek, dit formulier in te vullen. Maar we zijn ook benieuwd naar je verhalen als je géén familie bent van deze specifieke groep, maar wél een band met Schokland hebt. Plaats in dat geval je verhaal op onze website. Je verhaal is welkom!