Tekst

Gebruiksvoorwaarden

Fallback Image Profiel Site Administrator

Wanneer jij een bijdrage levert, sta jij ervoor in dat je de rechten hebt om deze bijdrage openbaar te maken en dat je daarmee dus geen inbreuk pleegt op eigendomsrechten van derden. Je bent er in alle gevallen aan gehouden om een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden aan te brengen in de bijdragen die je levert. 

De redactie van Mijnzuiderzee.nl heeft het recht om bijdragen van de schrijvers/ correspondenten aan te passen of te verwijderen indien deze niet conform de gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst, wat kwaliteit of relevantie betreft niet passen of anderszins in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden. De redactie kan een bijdrage aanvullen, verbeteren of verrijken. Indien een wezenlijke aanpassing plaatsvindt, dit ter beoordeling van de redactie, zal de schrijver/ correspondent, mits er een e-mailadres is geleverd, voorafgaand aan openbaarmaking worden geïnformeerd. Hij/zij kan dan besluiten de bijdrage te handhaven of in te trekken. Indien een bijdrage een inbreuk maakt op rechten en/of de privacy van derden, zal de redactie van Mijnzuiderzee.nl deze direct aanpassen of verwijderen.

Mijnzuiderzee.nl is opgezet als open informatieomgeving. Bijdragen op de website kunnen zodoende gedeeld en gebruikt worden op andere websites en/of andere publicatievormen. Voor alle bijdragen die op Mijnzuiderzee.nl worden geplaatst, geldt in beginsel een Creative Commons Naamsvermelding - GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY SA 3.0), tenzij uitdrukkelijk een andere licentie wordt aangegeven.

Feest

Dit gedeelte van de Privacy verklaring is van toepassing op het project ‘Feest’ van het Zuiderzeemuseum.

Van april t/m oktober 2023 staat in het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum het thema 'Feest' centraal. Bij het geven van akkoord bestaat de mogelijkheid dat jouw verhaal en beeld over een viering hierin wordt opgenomen.

Ons kantoor is gevestigd aan de Wierdijk 18 te (1601 LA) Enkhuizen.

Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen en volgen daarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder informeren wij jou over onder meer de doeleinden en rechtsgronden van de verwerking van jouw persoonsgegevens evenals over jouw rechten.

Doeleinden en rechtsgronden gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt om:

  • contact op te nemen over jouw feestverhaal indien we meer willen weten of vragen hebben vanuit het project ‘Feest’.

Indien je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden wordt dit materiaal op een volgens het Zuiderzeemuseum passende wijze in de tentoonstelling verwerkt.

Rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens
Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Indien er een fout in jouw persoonsgegevens staat heb je het recht dit te laten corrigeren. Ook kun je ons verzoeken jouw gegevens te verwijderen.

Wanneer je geen berichten of informatie van ons meer wilt ontvangen of anderszins vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je te allen tijde bezwaar maken of een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens tot alleen de door jou aangegeven doeleinden.

Om van bovenstaande rechten gebruik te maken verzoeken wij je om je schriftelijk of per e-mail te richten tot privacy@zuiderzeemuseum.nl.

Zie ook: Nieuwe Europese privacy wetgeving