Tekst

Gebruiksvoorwaarden mijnzuiderzee.nl

Deze verhalensite, mijnzuiderzee.nl, is van, en voor, de bewoners van het voormalig Zuiderzeegebied. Mijnzuiderzee.nl is een initiatief van het Zuiderzeemuseum.

Voor het plaatsen, of aanpassen, van artikelen op mijnzuiderzee.nl kun je je aanmelden als correspondent. Als correspondent is het noodzakelijk om een persoonlijk profiel te hebben. Dit profiel kun je aanmaken op de website. Je persoonlijke profiel bestaat uit je gebruikersnaam (bij voorkeur je echte naam) en je e-mailadres. Jij bent als correspondent zelf verantwoordelijk voor je profiel en het bijbehorende zelf gekozen wachtwoord. Onder de door jou geschreven, en gepubliceerde, artikelen wordt jouw gebruikersnaam geplaatst. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw eigen bijdrage.

Wanneer jij een bijdrage levert sta jij ervoor in dat je de rechten hebt om deze bijdrage openbaar te maken en dat je daarmee dus geen inbreuk pleegt op eigendomsrechten van derden. Je bent er in alle gevallen aan gehouden om een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden aan te brengen bij de bijdragen die je levert.

De redactie van mijnzuiderzee.nl heeft het recht om bijdragen van de correspondenten aan te passen of te verwijderen indien deze niet conform de gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst, wat kwaliteit of relevantie betreft niet passen of anderszins in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden. De redactie kan een bijdrage aanvullen, verbeteren of verrijken. Indien een wezenlijke aanpassing plaatsvindt, dit ter beoordeling van de redactie, zal de auteur voorafgaand aan openbaarmaking worden geïnformeerd. Hij/zij kan dan besluiten de bijdrage onder eigen naam te handhaven of de bijdrage in te trekken. Mocht blijken dat bijdragen van de correspondenten een inbreuk maken op rechten en/of de privacy van derden, zal de redactie van mijnzuiderzee.nl deze bijdragen direct aanpassen of verwijderen.

Mijnzuiderzee.nl is opgezet als open informatie omgeving. Bijdragen op de website moeten gedeeld en gebruikt kunnen worden op andere websites en/of andere publicatievormen. Voor alle bijdragen die op mijnzuiderzee.nl worden geplaatst geldt in beginsel een Creative Commons Naamsvermelding - GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY SA 3.0), tenzij uitdrukkelijk een andere licentie wordt aangegeven.

Mijnzuiderzee.nl wordt beheerd door de Stichting Zuiderzeemuseum. Vragen en opmerkingen kunnen wordt gericht aan:

Zuiderzeemuseum

Redactie mijnzuiderzee.nl

Postbus 42

1600 AA  Enkhuizen

info@mijnzuiderzee.nl