Tekst

Gebruiksvoorwaarden

Fallback Image Profiel Site Administrator

Voor het plaatsen of aanpassen van je verhalen op Mijnzuiderzee.nl kun je je aanmelden met je Facebook- of Google-account of met een gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord. Nadat je bent aangemeld met je e-mailadres, stel je je zelfgekozen wachtwoord in via de link die je in je mailbox ontvangt (let op: dit is niet van toepassing wanneer je bent aangemeld met Google of Facebook). De naam waarmee je bent aangemeld (voor- en achternaam) wordt onder de titel van je verhaal geplaatst. Jij bent als deelnemer aan Mijnzuiderzee.nl zelf verantwoordelijk voor je profiel en je bijbehorende gegevens. 

Wanneer jij een bijdrage levert, sta jij ervoor in dat je de rechten hebt om deze bijdrage openbaar te maken en dat je daarmee dus geen inbreuk pleegt op eigendomsrechten van derden. Je bent er in alle gevallen aan gehouden om een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden aan te brengen in de bijdragen die je levert. 

De redactie van Mijnzuiderzee.nl heeft het recht om bijdragen van de schrijvers/ correspondenten aan te passen of te verwijderen indien deze niet conform de gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst, wat kwaliteit of relevantie betreft niet passen of anderszins in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden. De redactie kan een bijdrage aanvullen, verbeteren of verrijken. Indien een wezenlijke aanpassing plaatsvindt, dit ter beoordeling van de redactie, zal de schrijver/ correspondent, mits er een e-mailadres is geleverd, voorafgaand aan openbaarmaking worden geïnformeerd. Hij/zij kan dan besluiten de bijdrage te handhaven of in te trekken. Indien een bijdrage een inbreuk maakt op rechten en/of de privacy van derden, zal de redactie van Mijnzuiderzee.nl deze direct aanpassen of verwijderen.

Mijnzuiderzee.nl is opgezet als open informatieomgeving. Bijdragen op de website kunnen zodoende gedeeld en gebruikt worden op andere websites en/of andere publicatievormen. Voor alle bijdragen die op Mijnzuiderzee.nl worden geplaatst, geldt in beginsel een Creative Commons Naamsvermelding - GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY SA 3.0), tenzij uitdrukkelijk een andere licentie wordt aangegeven.

E-mailadressen

Wanneer je een verhaal op Mijnzuiderzee.nl publiceert, wordt je om toestemming gevraagd om je e-mailadres ter beschikking te stellen aan de redactie van Mijnzuiderzee.nl voor aanvullende vragen en de aankondiging van de nieuwe publicatie van Eva Vriend. MijnZuiderzee.nl respecteert je privacy. De e-mailadressen van schrijvers/correspondenten zullen niet voor enig ander doel worden gebruikt.

Zie ook: Nieuwe Europese privacy wetgeving https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg