Zonder categorie

Colofon en Disclaimer

Fallback image

Colofon 

Mijnzuiderzee.nl is een verhalenplatform dat verhalen bundelt over de periode vóór en na de afsluiting van de Zuiderzee. Mijnzuiderzee.nl is een initiatief van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Redactie

Diana Stricker

Tim Suijkerbuijk

E-mail: info@mijnzuiderzee.nl

Ontwerp en uitvoering

Driebit

www.driebit.nl

'Oude zee| Nieuw leven'

In 2017 en 2018 vieren de Vrienden en het museum hun 70-jarig bestaan. Ter gelegenheid van deze jubilea wordt er vanaf december 2017 tot en met het najaar 2019 uitgebreid onderzoek gedaan naar de sociaaleconomische en cultuur-historische ontwikkelingen in het Zuiderzeegebied van 1932 tot heden. Een dergelijk onderzoek is bijzonder interessant, want er is verrassend weinig onderzoek over dit onderwerp beschikbaar. Bovendien is de urgentie van dit onderzoek hoger dan ooit. Er zijn nu nog verhalen uit eerste hand beschikbaar. Verhalen van mensen die de aanleg van de Zuiderzeewerken en de veranderingen die de werken met zich meebrachten persoonlijk hebben meegemaakt. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het schrijven van een aantrekkelijke publicatie die geschikt is voor een breed publiek.

Het project van Eva Vriend is tot stand gekomen dankzij de steun van de Vrienden van het Zuiderzeemuseum, het Van Heemstra-Meybaum fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Dijk & Waterfonds van Waterschap Zuiderzeeland.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Atlas uit Amsterdam. Het boek is beschikbaar in het voorjaar van 2020.    

PBCF

 

Zuiderzeeland en D en W fonds

Van Heemstra Meybaum en Vrienden van het ZZM

Atlas Contact

Disclaimer 

Voor het plaatsen of aanpassen van je verhalen op Mijnzuiderzee.nl kun je je aanmelden met je Facebook- of Google-account of met een gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord. Nadat je bent aangemeld met je e-mailadres, stel je je zelfgekozen wachtwoord in via de link die je in je mailbox ontvangt (let op: dit is niet van toepassing wanneer je bent aangemeld met Google of Facebook). De naam waarmee je bent aangemeld (voor- en achternaam) wordt onder de titel van je verhaal geplaatst. Jij bent als deelnemer aan Mijnzuiderzee.nl zelf verantwoordelijk voor je profiel en je bijbehorende gegevens. 

Wanneer jij een bijdrage levert, sta jij ervoor in dat je de rechten hebt om deze bijdrage openbaar te maken en dat je daarmee dus geen inbreuk pleegt op eigendomsrechten van derden. Je bent er in alle gevallen aan gehouden om een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden aan te brengen in de bijdragen die je levert. 

De redactie van Mijnzuiderzee.nl heeft het recht om bijdragen van de schrijvers/ correspondenten aan te passen of te verwijderen indien deze niet conform de gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst, wat kwaliteit of relevantie betreft niet passen of anderszins in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden. De redactie kan een bijdrage aanvullen, verbeteren of verrijken. Indien een wezenlijke aanpassing plaatsvindt, dit ter beoordeling van de redactie, zal de schrijver/ correspondent, mits er een e-mailadres is geleverd, voorafgaand aan openbaarmaking worden geïnformeerd. Hij/zij kan dan besluiten de bijdrage te handhaven of in te trekken. Indien een bijdrage een inbreuk maakt op rechten en/of de privacy van derden, zal de redactie van Mijnzuiderzee.nl deze direct aanpassen of verwijderen.

Mijnzuiderzee.nl is opgezet als open informatieomgeving. Bijdragen op de website kunnen zodoende gedeeld en gebruikt worden op andere websites en/of andere publicatievormen. Voor alle bijdragen die op Mijnzuiderzee.nl worden geplaatst, geldt in beginsel een Creative Commons Naamsvermelding - GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY SA 3.0), tenzij uitdrukkelijk een andere licentie wordt aangegeven. 

E-mailadressen

Wanneer je een verhaal op Mijnzuiderzee.nl publiceert, wordt je om toestemming gevraagd om je e-mailadres ter beschikking te stellen aan de redactie van Mijnzuiderzee.nl voor aanvullende vragen en de aankondiging van de nieuwe publicatie van Eva Vriend. MijnZuiderzee.nl respecteert je privacy. De e-mailadressen van schrijvers/correspondenten zullen niet voor enig ander doel worden gebruikt.

Zie ook: Nieuwe Europese privacy wetgeving https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg