Verhaal

Opbouw van het buitenmuseum

Hoe een kale vlakte geleidelijk aan veranderde.

Fallback image V. Erdin

Buitendijks werd een dorp gebouwd, wat gaat dat worden.

Buitenmuseum in opbouw met Kapel en postkantoor

Voor een argeloze bezoeker aan Enkhuizen was het een vreemde gewaarwording. Het was redelijk standaard: twee keer per jaar naar Enkhuizen om op bezoek te gaan bij een oud tante. De wandeling over de Vest was een vast onderdeel van dat bezoek. Dat er ter hoogte van de Wierdijk een kale vlakte was, was wel bekend. Maar geleidelijk aan veranderde dat. Voor de inwoners van Enkhuizen zal het direct duidelijk zijn geweest. Waarschijnlijk is het via de pers breed uitgemeten: hier wordt het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum opgebouwd. Maar als vreemdeling die slechts twee keer per jaar het Zuiderzeestadje bezoekt leek het allemaal wat merkwaardig. 

Er zit weinig ordening in die kale vlakte maar en dat is dan het voordeel van die paar keer per jaar, de veranderingen zijn wel duidelijk zichtbaar. En dan verschijnt pand voor pand een heel dorp. Op de afbeelding staat de kapel samen met het postkantoor uit Wieringen. Beiden maken prominent deel uit van de kern van het nieuw te bouwen dorp. 

Of er ooit een bouwbord of informatiebord heeft gestaan langs de Wierdijk is niet meer te achterhalen. De maquette die nu gerestaureerd wordt en straks een belangrijk onderdeel gaat vormen van het entreepaviljoen wordt niet in de open buitenlucht in weer en wind geplaatst om een toevallige voorbijganger te laten zien wat er gaat komen.

Die wandelingen in Enkhuizen besloegen de jaren 1978-1990. Dat is de hele opbouwfase alsmede de voltooiing en de openstelling van het Buitenmuseum. De panden zijn met zorg gekozen en representeren de belangrijkste plaatsen langs de voormalige Zuiderzee. Ze zijn op een fraaie wijze gerangschikt: stad waar het stad moest zijn, dorpse straatjes en het weidse buitengebied.

Het zou interessant zijn om aan de hand van de maquette na te gaan waar eventuele afwijkingen zijn ontstaan. De maker had een beeld voor ogen van hoe het Buitenmuseum er uit moest gaan zien. Is dat concept ook volledig gevolgd?

Misschien wordt dat toegelicht bij de feestelijke onthulling van de maquette eind maart 2023 als die weer in volle glorie deel uit mag gaan maken van de vaste opstelling om de stroom bezoekers te informeren over 40 jaar Buitenmuseum wat er aan vooraf is gegaan en wat het geworden is: een leuk en levendig museum.

Herinneringen aan die opbouwfase vervagen wat blijft zijn de herinneringen van de inmiddels talloze bezoeken aan Enkhuizen en het Zuiderzeemuseum, misschien nog steeds twee keer per jaar maar dat over Veertig jaar en toch nog steeds nieuwe doorkijkjes ontdekken in de lente of met het Zuiderzeelicht zoals dat de laatste paar jaar is toegevoegd aan het Buitenmuseum. 

 

bijdrage geplaatst: 28 december 2022

afbeelding kapel: Collectie Zuiderzeemuseum