Verhaal

De maquette opnieuw te zien

Een pronkstuk is weer zichtbaar gemaakt

Fallback Image Profiel Vincent Erdin

Jarenlang heeft de maquette een beetje staan te verstoffen in het museale depot. Totdat de gedachte kwam om het entreepaviljoen op te knappen.

Entreepaviljoen

Een van de meest tastbare herinneringen aan de oprichting van het buitenmuseum is de maquette die gemaakt is en een getrouwe weergave moest worden van hoe het buitenmuseum er uit zou kunnen gaan zien.

Jarenlang heeft deze blikvanger daadwerkelijk in het entreepaviljoen gestaan. Omdat de omstandigheden minder ideaal waren dan gedacht kwamen er gebreken aan het licht. Wat een topstuk was werd nu een van de vele objecten die in het depot in bewaring stonden opgeslagen. Daarmee bleef een visitekaartje buiten beeld voor het grote publiek. En eigenlijk geeft deze maquette een schitterende eerste indruk van hoe het buitenmuseum is opgebouwd en wat de bezoeker kan verwachten als deze na de boottocht bij de kalkovens de wereld anno 1930 binnenstapt. 

De wens om het entreepaviljoen meer in overeenstemming te brengen met de wensen van deze tijd werd er een groot plan gemaakt om dit gebouw fors op te knappen en de indeling te veranderen. Daarmee kwam ruimte vrij om de maquette weer in te passen in de vaste tentoonstelling. 

Een restauratie was hoe dan ook noodzakelijk. Dankzij een goed georganiseerde Crowdfunding kwam 90% van het benodigde geld binnen. De restauratoren konden aan de slag. Door middel van verschillende berichten en filmpjes werd dat proces vastgelegd. Ook kwam de gedachte op dat de maquette een 'levend' object zou moeten zijn. Rook uit de schoorstenen van de kalkovens, vliegende meeuwen die over het IJsselmeerwater scheren. Dat actieve past ook bij de visie van het ZZM: de beleving begint daar waar de bezoeker het museum binnenkomt. 

De restauratie werd opgepakt in de aanloop naar het 75 jarig bestaan van het ZZM. In het lopende jubileumjaar zorgt dat voor een feestelijk moment.

Het ZZM pakt dit jaar dan ook behoorlijk uit met drie openingsmomenten: op 1 april voor de bestuurders uit de Zuiderzeeregio, op 20 april de onthulling en het weer zichtbaar maken van de maquette. Op 1 juni volgt dan nog de opening van de tijdelijke tentoonstelling waar de ontstaansgeschiedenis van het ZZM wordt uitgelicht.

Op 20 april waren tal van genodigden naar het vernieuwde entreepaviljoen gekomen. Maar behalve de gulle gevers was ook de familie uitgenodigd van de makers Smit en Ent van de maquette. In zijn toespraak refereerde Stephan Warnik daar ook aan. Familieleden konden zich nog goed herinneren hoe hun vaders bezig waren met het maken van de miniatuur objecten en waar ze dat hebben gedaan en hoe de geur was in het atelier of de werkplaats. 

Het bijzondere moment van de onthulling was dan ook hen om de rijen feestelijke ballonnen opzij te laten schuiven en binnen te treden.

Familie van de makers
Familie van de makers
Als bezoeker sta je eigenlijk direct middenin de wereld van het buitenmuseum. 

De blikvanger mag met recht weer 'pronken' op deze nieuwe plaats. Hopelijk weten bezoekers na het zien van de plattegrond wat hun te doen staat: wandelen en observeren. Om daarna te beseffen dat er een logische opbouw aan het museum ten grondslag ligt.

Het vernieuwde entreepavjloen geeft direct al veel informatie, voldoende om even een boot later te nemen. Naast de maquette krijgt de bezoeker ook een duidelijk beeld dat de tunnel naar de boot dwars door de dijk Enkhuizen-Lelystad loopt aan de hand van de dijkprofielen op de tunnelwanden. Terecht wordt er gezegd dat de 'dijk' en 'dam' is geworden op verschillende plaatsen zitten er passages: ook het naviduct gaat door de dijk heen, ook een vispassage ontbreekt niet en deze tunnel op het terrein van het ZZM.

 

bijdrage geplaatst: 21 april 2023

afbeeldingen: auteur