Verhaal

Blankenham in 1825 grotendeels weggevaagd

De storm van 1825 veroorzaakte veel schade in het dijkdorp

Fallback image

Stille getuigen van een stormvloed langs de dijk tussen Kuinre en Vollenhove

DSC04249

Hammerdijk tussen Kuinre - Blankenham en Blokzijl, met rechts de Schimmelskolk. De Schimmelskolk is ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak Door: Vincent Erdin

Volgend jaar staat de watersnoodramp van 1916 stevig op het netvlies in het Zuiderzeemuseum. Alle verslagen worden er weer op na gelezen en er komt in het buitenmuseum een heuse straat waar de stormvloed heeft toegeslagen.

Dit jaar is het 190 jaar geleden dat de Zuiderzeekust werd geteisterd door een veel grotere stormvloed dan die van 1916. Met name het gebied van het Land van Vollenhove kreeg het zwaar te verduren op 4 en 5 februari 1825. Waterstanden die tot ruim 3 meter boven het toen geldende normale pijl uitkwamen. Schade tot bij Havelte in Drenthe aan toe, dat is ver landinwaarts. Het aantal slachtoffers was per dorp verschillend, als het dorp een varende beroepsbevolking kende dan vluchtte men in de vissersbootjes en wachtte de storm verder af.

In Blankenham waren het vooral veeboeren, verhoudingsgewijs vielen hier dan ook veel dodelijke slachtoffers (29 op een bevolking van 280 personen). Behalve slachtoffers werden complete huizen weggevaagd. In Blankenham verdwenen 29 huizen en boerderijen in het water, in Kuinre zelfs 91 en in Blokzijl 80.
Blankenham was een dijkdorp alleen de Kerkbuurt was bebouwd met huizen en boerderijen en dan alleen maar aan de landzijde van de dijk.
Wat nu nog resteert zijn de wielen als stille getuigen aan het bulderend geweld van 190 jaar geleden, zoals de Schimmelskolk op de foto.
Wie de moeite zou nemen eens de Zuiderzeeroute te fietsen komt vanuit Enkhuizen vanzelf door Blankenham en de andere plaatsen. Let dan eens op hoe weinig oude historische huizen er in Blankenham en Kuinre staan. Soms verklaart de geschiedenis zichzelf. Plaatsen die hoger liggen zoals Stad Vollenhove bleven gespaard, in het buitenmuseum wordt duidelijk waarom de bult van Urk een veilig gevoel geeft als de storm opsteekt. Wie hoger woont kan het langer uithouden, of de toevlucht nemen tot de kerk. In Steenwijk werd de kleine kerk gebruikt om ruim 300 koeien in onder te brengen.