Verhaal

IJsbreker, spelbreker

Fallback image Jouke Klein

Wij maakten de bewoners van de Oosterhavenstraat en omgeving er niet blij mee.

26-1-72 e.a. - kopie (9).jpg

de gasboot "IJselmeer" achter het Spui (februari 1972)

Als het ging vriezen dan moesten wij er met de gasboot op uit om de boeien vanaf het IJsselmeer binnen te halen. (Zie Winterwerk 2) Om op het IJsselmeer te komen moesten wij vanaf onze ligplaats en het zgn. tonnenmagazijn aan de Bierkade door de Oosterhaven en achter het Spui langs varen. Zo lang het IJsselmeer niet bevroren was en nog niet alle boeien binnen, gingen wij daarmee door.

Het kwam dan ook voor dat er op de Oosterhaven al een aardig laagje ijs lag en wij er toch doorheen voeren. Dat werd ons niet in dank afgenomen want het verpestte natuurlijk de kans op mooi glad ijs om op te schaatsen.

26-1-72 e.a. - kopie (7).jpg

de gasboot in de Oosterhaven op weg naar de Bierkade

Er werd regelmatig naar ons gescholden en in de verhalen van Bert Kampen (Van kampioen tot krabbelaar) en Reier Klein (Winter 1963) valt zelfs te lezen dat zij stenen naar de boot gooiden. Nou ja schelden doet geen zeer en de stenen raakten de boot meestal niet. Ze hebben ons, de bemanning, gelukkig nooit opgewacht om mee af te rekenen.

Zodra delen van het IJsselmeer weer bevaarbaar waren, moesten wij de boeien weer op zijn plek leggen. Een enkele keer kon er dan op de Oosterhaven nog geschaatst worden en dan was de gasboot naast ijsbreker, tegen wil en dank ook spelbreker.

Foto’s: archief Jouke Klein

Opgetekend 22-02-2021 door Corry Blok-Plas