Verhaal

Hoe oud is de Enkhuizer IJsclub?

20130907_151629.jpg Corry Blok-Plas

Wie het weet, mag het zeggen…

Scan_20210225 (6).jpg

In het verhaal Herinneringen als vrouw van…  van Jet Klouwers staat vermeld dat in 1976 de Enkhuizer ijsclub zijn 75-jarig bestaan vierde. Mevrouw Klouwers kan dat weten, want haar man was toen voorzitter van de IJsclub. En een foto van de officiële uitnodiging voor de receptie om dit feit te vieren, afkomstig uit haar plakboek, staat hieronder.

Scan_20210225 (8).jpg

Toch werd al op 21 december 1990 een “eerstedag-enveloppe” uitgegeven ter ere van het 100-jarig bestaan van de Enkhuizer ijsclub. Zie de foto boven dit verhaal. Was de club dan toch al in 1890 opgericht? De onderstaande berichten uit de Enkhuizer Courant wijzen daarop. Hieruit blijkt dat de IJsclub in 1893 in ieder geval al een voorzitter had, dhr. J. Schuyt.

Scan_20210225 (9).jpg

Scan_20210225 (5).jpg

Blijft natuurlijk de vraag waarom in 1976 het 75-jarig bestaan werd gevierd. Misschien was men het vergeten te vieren in 1965 of had men gewoon opnieuw zin in een feestje? Zou zomaar kunnen, want ik heb uit betrouwbare bron vernomen, dat ook het 100-jarig bestaan twee keer gevierd is. Wat maakt het ook uit, hoe oud de ijsclub is, zolang hij maar blijft voort bestaan.

Overigens blijkt uit de krantenartikelen, dat vroeger de ijsactiviteiten vaak werden opgevrolijkt door een optreden van de Stedelijke Muziekkorps der Dienstdoende Schutterij. De afschriften van de krantenartikelen komen dan ook oorspronkelijk uit het archief van het K.S.M.

Foto’s uit archief mevr. J. Klouwers-Vaandriks

Krantenartikelen aangeleverd door Jan Schilder