Verhaal

Overstroming 1916 - Dijkherstel

Eemnes - Dijkherstel

Fallback Image Profiel Harm Boerma

Als de gaten die de het water in de Wakkerendijk in Eemnes heeft geslagen zijn gedicht, begint het herstel van de dijk.

Het gat aan het eind van de Wakkerendijk (nu: Meentweg 125) is gedicht. Het herstel van de dijk kan beginnen. Foto: Historische Kring Eemnes.

Op 17 januari is het gat aan het eind van de Wakkerendijk zo goed als gedicht en kan begonnen worden met het herstel van de dijk. Het zand hiervoor komt van het Harde bij Blaricum. Om het ter plaatse te krijgen wordt aan de binnenzijde van de Veendijk een draagbaar smalspoor gelegd waarover het zand met lorries wordt aangevoerd.

Het bestuur van het waterschap Eemnes besteedt het vervoer het van zand op 14 februari aan, zo’n 2000 kubieke meter. Vijftien aannemers schrijven in voor bedragen variërend van 90 tot 33 cent per kubieke meter. Als laagste inschrijver sleept W. Nagel en Comp. uit Eemnes de opdracht in de wacht. In maart vindt een tweede aanbesteding plaats. Nu is J. Vos Wzn. te Blaricum met een bod van 40 cent per kuub de gelukkige.

herstelwerkzaamheden aan het eind van de Wakkerendijk/Meentweg 127

Eemnes, werkzaamheden aan het eind van de Wakkerendijk, nu Meentweg 127. Op de foto wordt met de rails gesjouwd (foto: collectie Historische Kring Eemnes)

‘De herstelling van de dijk in ’t noorden der gemeente wordt nu met kracht voortgezet’, noteert de Gooi- en Eemlander op 25 maart. Het mennegat dat de doorbraak heeft veroorzaakt, wordt niet hersteld. Door het maken van op- en afritten wordt de weg over de kruin van de dijk geleid. De binnenteen van de Veendijk wordt over een lengte van 1800 meter verzwaard.

Op 25 november 1916 schrijft het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht in zijn verslag omtrent de stormvloed van 13-14 januari aan Provinciale Staten dat het punt van de doorbraak op de hoek van de Wakkerendijk en de Veendijk afdoende is versterkt. Het werk is ‘uitgevoerd onder deskundige leiding en geheel overeenkomstig de eischen van goed werk’. De gedeputeerden concluderen dat de door het Waterschap Eemnes uitgevoerde herstelwerkzaamheden ‘behoorlijk zijn tot stand gebracht, en voor zoover zij nog niet gereed zijn, deugdelijk worden voorbereid’. Wat dat laatste betreft doelen auteurs op de verhoging van de Wakkerendijk.

Een Commissie van Provinciale Staten vraagt zich naar aanleiding van het verslag af of het een gewenste situatie is dat in de Wakkerendijk nog altijd verscheidene mennegaten voorkomen, die tegen de winter gedicht worden met zand en of het niet nodig zal blijken de dijk te verzwaren.
Twee leden van de commissie hebben in mei 1917 nog een bezoekje gebracht aan Eemnes en geconstateerd dat ten westen van de doorbraak de dijk (Veendijk, hb) weliswaar aanzienlijk verhoogd en verzwaard is, maar dat ‘daarbij de vermenging van oud en nieuw naar den eisch geschiedde’ , achtten die leden twijfelachtig.

Bronnen:
De Tijd, 17 januari 1917, De Gooi- en Eemlander, 16 februari 1916, 8 maart 1916 en 25 maart 1916.
Verslag Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Utrecht, dd. 25 november 1916
Verslag Commissie Provinciale Staten, dd. 2 juni 1917, naar aanleiding van het verslag Gedeputeerde Staten van 25 november 2016. Foto: Historische Kring Eemnes