Verhaal

Martiem festival

Een keer per jaar staat het buitenmuseum stil bij het maritieme leven

Fallback Image Profiel Vincent Erdin

Van een liedjesfestival tot een rondtrekkende muzikant op een mobiel maar ook met een primeur

zeilboot

In de Markerhaven van het buitenmuseum werd de laatste hand gelegd aan de nieuwste boot in de vloot van het Zuiderzeemusuem.

In het afgelopen jaar is deze zeilboot in eigen beheer op de werf gebouwd en hier wordt de kuip schoongeveegd. Wat dan nog volgt het is plaatsen van de mast, het aanbrengen van de zwaarden, het grootzeil en de fok en de lijnen. 

De tewaterlating is het plechtige moment voor een schip om het een behouden vaart te wensen al dan niet vergezeld met een heildronk. 

Wat hier duidelijk wordt is het vakmanschap van de bouwers, het maken van de romp en de mast van de zeilmaker om de zeilen met de hand te maken. Enkele weken terug waren de taandagen op het landje naast het taanhuis, grote kans dat de zeilen voor dit schip daar toen getaand zijn. 

Grote kans dat de lijnen bij de lijnbaan op de touwslagerij zijn gedraaid. Het beslag kan in de smederij zijn gemaakt Een schip in eigen beheer bouwen waar verschillende ambachten bij elkaar komen. Het aardige is dat de genoemde ambachtslieden tijdens de openingstijden ook aan het werk zijn. Soms lijkt het misschien dat het alleen maar voor 'show' is maar hier blijkt uit dat het wel degelijk nuttig werk is. Om twee redenen: het ambacht blijft in stand, en het geleverde werk is nuttig voor onderhoud/ herstel van het eigen Zuiderzeedorp of zelfs voor iets nieuws zoals met deze zeilboot het geval is.

Dat deze zeilboot in de haven komt te liggen is zeker maar het is natuurlijk veel leuker als het ook de haven uit mag om te doen waar het voor gemaakt is: zeilen. Dus wie weet komt het schip in beweging op een mooie zomerse dag.

bijdrage geplaatst: 12 augustus 2023

afbeelding: auteur