Verhaal

Het pronkstuk van Willem Mol

Fallback image Zuiderzee Redactie icon location Monickendam

Willem Mol uit Monnickendam werkte van 1949 tot 1961 als zeilmaker bij de NV Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) aan de Javakade te Amsterdam. Om een vaste aanstelling te krijgen moest hij het Bemetel vakdiploma ‘zeilmaker en tuiger ’ halen. Een zware opleiding waarvoor verschillende werkstukken gemaakt moesten worden.

Op 15 juni 1956 werd het diploma aan hem uitgereikt. Eén van zijn werkstukken werd door zijn zoon Hans in 2011 aangeboden aan het Zuiderzeemuseum.

Diploma uitreiking

De diploma uitreiking van Willem Mol

In de brief aan het Zuiderzeemuseum schreef Hans Mol:
“Onze geweldige vader was vanaf 1948 tot 1972 in dienst bij de SMN. Naast zeilmakers waren er ook tuigers en ja er was zelfs een vlaggenmaker in dienst (stuk voor stuk vakmensen). De geheel door Willem met de hand gemaakte waterputs was een onderdeel van het Bemetel examen. Mijns inziens hoort dit pronkstuk thuis in een museum. Gaarne bied ik dit werkstuk aan en naar ik hoop stelt U deze geste op prijs”.    

Putszak

De putszak van Willem Mol

Willem Mol was in meerdere opzichten een bijzonder man: uit interesse had hij een meetkundeboek bestudeerd, waar hij de stelling van Pythagoras tegenkwam of zoals zijn collega’s het noemden, ‘de stelling van Piet Sagobal’. Hierdoor kon hij tot verbazing van zijn collega’s de lange zijde van een rechthoekige driehoek uitrekenen.

Bij zeilmakers denk je in eerste instantie aan zeilschepen of molens, dat er ook zeilmakers aan het werk waren bij een stoomvaartmaatschappij is minder bekend. Een zeilmaker maakte ook afdek- en separatiekleden, ladingnetten, waszakken, reddingboeien, schoorsteenkappen en vlaggen.

Willem Mol vertelde zijn kinderen dat hij zich één schip in het bijzonder herinnerde, de M.S. Poelau Laut, waarvoor ze tenten moesten maken voor over de luiken voor ventilatie.    

M.S. Poelau Laut

M.S. Poelau Laut

De Poelau Laut was een enorm vracht- en passagiersschip van 150 meter lang en 18,56 meter breed en gebouwd in 1928. Dit schip voer op het voormalige Nederlands Indië tot 1959.

Hans Mol was zeer trots op zijn geweldige vader, de vakman die dit pronkstuk gemaakt had.
Het talent om fijn handwerk te maken heeft Willem doorgegeven aan zijn zoon die het heeft verfijnd en tandarts en kaakchirurg is geworden.

Dit is een verhaal dat samengesteld is door Frouwien Schoonhoven. Zij werkt als vrijwilliger bij de bibliotheek van het Zuiderzeemuseum. Tijdens het digitaliseren van documenten komt zij weleens een leuk, spannend, of ontroerend verhaal tegen dat het lezen waard is.